Korpus Uczniowski Języka Polskiego „FoKo”

Lucyna Warda-Radys, dr hab., prof. UG – językoznawca specjalizujący się w zagadnieniach historii języka polskiego (autorka publikacji na temat polszczyzny historycznej i współczesnej, polszczyzny regionalnej i kaszubszczyzny); profesor nadzwyczajny w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG. Zajmuje się także glottodydaktyką polonistyczną: jest lektorką języka polskiego na zajęciach dla cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych, egzaminatorką podczas państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego oraz autorką zadań z zakresu poprawności gramatycznej na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Język – Szkoła – Religia” oraz zastępca przewodniczącej Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. | Profil w Bazie Wiedzy UG


Aneta Lewińska, prof. dr hab. – językoznawca specjalizujący się w nauczaniu języka polskiego jako pierwszego/drugiego dawniej i dziś; profesor zwyczajny w Zakładzie Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej UG, kierownik Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego UG (od 2016 r.). Ukończyła filologię polską oraz studia podyplomowe z zakresu pomiaru dydaktycznego i egzaminowania. W latach 2014–2019 była kierownikiem Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, wcześniej pracowała również jako nauczyciel języka polskiego (nauczyciel dyplomowany z uprawnieniami egzaminatora maturalnego). Od 2015 r. jest członkinią Zespołu Edukacja w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek, od 2016 r. – członkinią Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, a od 2021 r. – przewodniczącą Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. | Profil w Bazie Wiedzy UG


Ewa Badyda, dr hab., prof. UG – językoznawca specjalizujący się w zagadnieniach współczesnego języka polskiego; profesor nadzwyczajny w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG i członek zespołu Telefonicznej Poradni Językowej UG. Wieloletnia lektorka języka polskiego jako obcego z doświadczeniem nauczania grup wielo- i monokulturowych na poziomach A1–C1, dydaktyk nauczania języka polskiego jako obcego, członek i egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. | Profil w Bazie Wiedzy UG


Ewa Czaplewska, dr hab., prof. UG – językoznawca specjalizujący się w psycholingwistyce, psycholog, logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej; profesor nadzwyczajny w Instytucie Logopedii UG, kierownik Podyplomowych Studiów Terapii Logopedycznej UG. Przewodnicząca Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Filologicznym UG. Członek zarządu Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Członek International Association for the Study of Child Language (IASCL). W latach 20152019 przedstawiciel Polski, członek Management Committee w międzynarodowym projekcie Cost Action Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond: a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language. Autorka licznych publikacji z zakresu typowego i nietypowego rozwoju mowy, bilingwizmu, komunikacji międzykulturowej. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, realizując projekty dotyczące m.in. diagnozy i terapii dzieci mono- i multilingwalnych. | Profil w Bazie Wiedzy UG


Joanna Ginter, dr – językoznawca specjalizujący się w zagadnieniach kultury języka (członkini zespołu Telefonicznej Poradni Językowej UG, autorka publikacji na temat ortografii), adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG. Redaktorka językowa i korektorka, współautorka podręczników szkolnych do języka polskiego; lektorka języka polskiego jako obcego i języka kaszubskiego (nauczycielka w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku), egzaminatorka podczas państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego. | Profil w Bazie Wiedzy UG


Jelena Jegorowa, dr – filolog rosyjski, specjalistka w zakresie tłumaczenia z języka rosyjskiego i polskiego na język ukraiński; asystent w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, lektorka języka polskiego jako obcego i języka rosyjskiego. Ukończyła studium metodyki języka polskiego na UMCS w Lublinie, pracowała m.in. na Mariupolskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym (Ukraina). | Profil w Bazie Wiedzy UG